Podrška korisnicima

Provjerite listu čestih pitanja
Osnovne informacije o nama
Centar za potrošače

Telefon: +387 33 438 226
Radno vrijeme:
Pon – Pet : 08:00h – 16:00h

Obavijesti

Plaćanje računa od sada možete izvršiti i na novootovoreni račun u BBI BANK D.D. Sarajevo

Obavještavamo korisnike usluga da uplate računa od sada mogu izvršiti i na novootvoreni račun preduzeća kod BBI BANK D.D. Sarajevo. Broj novootvorenog računa kod BBI banke […]

Analiza vode za piće se vrši redovno i svi uzorci odgovaraju Pravilniku

Analiza vode za piće se vrši redovno na više različitih mjesta, a sve prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Sve analize se vrše od […]

JKP“Trnovo“ d.o.o, Trnovo, pored djelatnosti održavanja lokalnih vodovoda, u okviru svojih registrovanih djelatnosti, obavlja i poslove od posebnog društvenog interesa, kojim se obezbjeđuju bolji uslovi života i rada građana, privrednih i drugih subjekata na području Općine Trnovo.

Održavanje lokalnih puteva

Sanacija i održavanje vodovoda

Naplata parking prostora

Mašinski iskopi

Područje djelovanja

Preduzeće svoju djelatnost održavanja obavlja na području četiri mjesne zajednice Opštine Trnovo, koje su operativno-tehnički organizovane putem četiri sektora i to:
SEKTOR 1 - MZ Dejčići
(sa pripadajućim naseljima)

SEKTOR 2 - MZ Šabići
(sa pripadajućim naseljima)

SEKTOR 3 - MZ Delijaš
(sa pripadajućim naseljima)

SEKTOR 4 - MZ Trnovo
(sa pripadajućim naseljima)

OBAVIJESTI