Podrška korisnicima

Provjerite listu čestih pitanja
Osnovne informacije o nama
Centar za potrošače

Telefon: +387 33 438 226
Radno vrijeme:
Pon – Pet : 07:30h – 16:00h

Obavijesti

Obavještenje o isključenju korisnika sa vodovodne mreže

JKP „Trnovo“ d.o.o. Trnovo obavještava korisnike komunalnih usluga, da će 14.09.2021. godine biti vršena isključenja korisnika sa vodovodne mreže koji se nisu odazvali na pozive Preduzeća […]

Deržurni broj za prijavu kvarova u dane vikenda i praznika

Obavještavamo potrošače da je dežurni broj za prijavu kvarova u dane vikenda i praznika +387 61 137 448

JKP“Trnovo“ d.o.o, Trnovo, pored djelatnosti održavanja lokalnih vodovoda, u okviru svojih registrovanih djelatnosti, obavlja i poslove od posebnog društvenog interesa, kojim se obezbjeđuju bolji uslovi života i rada građana, privrednih i drugih subjekata na području Općine Trnovo.

Održavanje lokalnih puteva

Sanacija i održavanje vodovoda

Naplata parking prostora

Mašinski iskopi

Područje djelovanja

Preduzeće svoju djelatnost održavanja obavlja na području četiri mjesne zajednice Opštine Trnovo, koje su operativno-tehnički organizovane putem četiri sektora i to:
SEKTOR 1 - MZ Dejčići
(sa pripadajućim naseljima)

SEKTOR 2 - MZ Šabići
(sa pripadajućim naseljima)

SEKTOR 3 - MZ Delijaš
(sa pripadajućim naseljima)

SEKTOR 4 - MZ Trnovo
(sa pripadajućim naseljima)

OBAVIJESTI