DODATNE USLUGE

JKP“Trnovo“ d.o.o, Trnovo, pored djelatnosti održavanja lokalnih vodovoda, u okviru svojih registrovanih djelatnosti, obavlja i poslove od posebnog društvenog interesa, kojim se obezbjeđuju bolji uslovi života i rada građana, privrednih i drugih subjekata na području Općine Trnovo.

JKP“Trnovo“ d.o.o, Trnovo između ostalog pruža i sljedeće usluge:

– čišćenje i održavanje lokalnih puteva,
– sanacija i izgradnja kanalizacija,
– sanacija i izgradnja vodnih objekata i mreže,
– mašinske iskope,
– transport roba i materijala,
– iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, sa rukovaocem i
– naplatu i održavanje parking prostora.

Održavanje lokalnih puteva

Sanacija i održavanje kanalizacija

Naplata parking prostora

Mašinski iskopi

OBAVIJESTI