Za izdavanje načelne saglasnosti je potrebno:
Za PRAVNA LICA potrebna je sljedeća dokumentacija:

1. Popunjen zahtjev
2. Urbanistička saglasnost sa lokacijom objekta
3. Kopija katastarskog plana
4. Izvod iz digitalnog plana katastra komunalnih uređaja sa ucrtanim objektom ovjerenim od strane nadležne općinske službe
5. ID broj
6. Uplatnica za izdavanje načelne saglasnosti

Za FIZIČKA LICA potrebna je sljedeća dokumentacija:

1. Pismeni zahtjev
2. Urbanistička saglasnost, (kopija)
3. Kopija katastarskog plana ili lokacija objekta (kopija)
4. Katastar podzemnih instalacija ovjeren u Zavodu za izgradnju kantona Sarajevo, i zatim ovjeren unadležnoj općini sa ucrtanim gabaritima objekta
5. Uplatnica za izdavanje načelne saglasnosti

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU MREŽU
Potrebna dokumentacija za priključak na vodovodnu mrežu
Za PRAVNA LICA potrebna je sljedeća dokumentacija:

1. Pismeni zahtjev ovjeren potpisom i pečatom
2. Pravosnažna građevinska dozvola
3. Kopija katastarskog plana ili lokacija objekta
4. ID broj
5. Cijena izvođenja priključka zavisi od specifičnih uslova na terenu i definiše se nakon izlazaka naših tehničara na predmetnu lokaciju.

Za FIZIČKA LICA potrebna je sljedeća dokumentacija:

1. Pismeni zahtjev
2. Pravosnažna građevinska dozvola
3. Kopija katastarskog plana ili lokacija objekta
4. Cijena izvođenja priključka zavisi od specifičnih uslova na terenu i definiše se nakon izlazaka naših tehničara na predmetnu lokaciju.

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU MREŽU
OBAVIJESTI