GRAVITACIONI VODOVODNI SISTEMI

Lista gravitacionih vodovodnih sistema na području Općine Trnovo
1. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljena mjesta Sinanovići i Pervizi,
2. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljena mjesta Šabići i Rakitnica,
3. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Lukavac,
4. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Umoljani,
5. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Kramari,
6. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljena mjesta Dejčići, Šabanci, Ostojići i Luke,
7. Gravitocioni vodovodni sistem za naseljena mjesta Gaj, Mijanovići, Trebečaj i Brutusi,
8. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljena mjesta Gračanica i Pendičići,
9. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljena mjesta Delijaš, Pomenovići, Sjeverovići i Karovići,
10. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Govedovići,
11. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Slavljevići,
12. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Durakovići,
13. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Boljanovići,
14. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Hamzići,
15. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Godinja,
16. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Presjenica,
17. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Ilovice,
18. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Bašci,
19. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Jelačići,
20. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Šišići,
21. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Čunčići,
22. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesta Ledići, Husremovac,
23. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesta Brda, Milišići
24. Gravitacioni vodovodni sistem za naseljeno mjesto Dujmovići.
OBAVIJESTI