O NAMA

Upravljanje i održavanje lokalnih vodovoda na području Općine Trnovo
Odlukom Općinskog vijeća Trnovo,broj: 01-23-2122/10 od 22.07.2010. godine, o povjeravanju obavljanja dijela komunalne djelatnosti, definisana je osnovna djelatnost JKP“Trnovo“ d.o.o, Trnovo, na području Općine Trnovo.
Navedenom Odlukom, kao prvom postratnom preduzeću na području Općine Trnovo, za obavljanje javne djelatnosti, tj. djelatnosti održavanja objekata kolektivne i individualne komunalne potrošnje, preduzeću je u nadležnost i upravljanje, povjereno obavljanje dijela komunalne djelatnosti, koje se odnosi na uredno obezbjeđenje snadbjevanja građana Općine Trnovo pitkom vodom, iz vodovoda od lokalnog značaja.
OBAVIJESTI