VODOVODNI SISTEMI

Upravljanje i održavanje lokalnih vodovoda na području Općine Trnovo

Upravljanje i održavanje lokalnih vodovoda na području Općine Trnovo, realizovano je kroz adminstrativnu i teritorjalnu podjelu nadležnosti između javnih preduzeća, registrovanih za obavljanje djelatnosti sakupljanja, prečišćavanja i distribucije vode.

Tako je:
– Upravljanje i održavanje vodovodnog sistema Hrasnica – Bjelašnica, povjereno je KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ iz Sarajeva,
– Upravljanje i održavanje vodovodnog sistema u Trnovu, povjerenoJP“Vodovod i kanalizacija“iz Lukavice,
– Upravljanje i održavanjelokalnih vodovoda, povjereno JKP“Trnovo“ d.o.o.,Trnovo i
– Upravljanje i održavanje dijela vodvodnog sistema Velika Vrela – Babin Do, povjereno JKP“Trnovo“ d.o.o,Trnovo.

Na upravljanje i održavanje JKP“Trnovo“ d.o.o, Trnovo, predati su sljedeći vodovodni sistemi:

GRAVITACIONI VODOVODNI SISTEMI

PUMPNI VODOVODNI SISTEMI

OBAVIJESTI