Naknada za komunalnu saglasnost za fizička i pravna lica na područiju općine Trnovo
Fizička lica – 50.00KM
Pravna lica – 100.00KM
Najam građevinskih vozila i strojeva
KAMION kiper s dizalicom
Jedinica mjere:
km
Cijena:
1,71KM + PDV
Ukupna cijena: 2,00KM
ROVOKOPAČ KOMATSU – rad
Jedinica mjere:
sat
Cijena:
68,8KM + PDV
Ukupna cijena: 80,00KM
ROVOKOPAČ KOMATSU – transport
Jedinica mjere:
sat
Cijena:
68,8KM + PDV
Ukupna cijena: 80,00KM
ROVOKOPAČ KOMATSU – čekanje
Jedinica mjere:
sat
Cijena:
34,19KM + PDV
Ukupna cijena: 40,00KM
POLUTERETNO VOZILO (putar VW LT46)
Jedinica mjere:
km
Cijena:
0,85KM + PDV
Ukupna cijena: 1,00KM
Cijena proizvodnje i distribucije vode
Cijena vode za domaćinstva sa ugrađenim vodomjerom:
1. Osnovna cijena vode
– 0,70KM po 1m3
2. PDV 17%
– 0,12KM po 1m3
3. Naknada za korištenje voda
– 0,01KM po 1m3
4. Naknadda za zaštitu voda
– 0,04KM po 1m3
5. Ukupna cijena vode za domaćinstva 0,87KM po 1m3
Cijena vode za pravna lica, javne ustanove i druge subjekte koji se bave proizvodnom, trgovinskom, uslužnom ili drugom djelatnošću, sa ugrađenim vodomjerom:
1. Osnovna cijena vode
– 1,50/1,70KM po 1m3
2. PDV 17%
– 0,25KM po 1m3
3. Naknada za korištenje voda
– 0,01KM po 1m3
4. Naknadda za zaštitu voda
– 0,04KM po 1m3
5. Ukupna cijena vode za domaćinstva 1,80/2,00KM po 1m3
Mjesečni paušal za korisnike bez ugrađenog vodomjera – 5,00KM po domaćinstvu
OBAVIJESTI